Biblio

Found 1 results

2013
Sun R-M, Wang J-de, Li Q, Yang J, Li G-P, Zhao L-F, Liu Z-L, Li X-J.  2013.  [Anatomical study of improved lateral arm free flap].. Zhonghua er bi yan hou tou jing wai ke za zhi = Chinese journal of otorhinolaryngology head and neck surgery. 48(1):37-41. Abstract